Bezpłatne dane z KRS

Od 2018 roku istnieje możliwość pozyskania informacji o spółkach oraz funkcjonujących podmiotach i przedsiębiorstwach.

Nowelizacja ustawy o zmianie ustawy o KRS oraz niektórych innych ustaw przewiduje wprowadzenie wielu zmian regulujących funkcjonowanie podmiotów podlegających do KRS. Jedną ze zmian jest to, że dane o podmiotach wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego będą udostępniane zainteresowanym w sposób bezpłatny.

W tym roku ma zostać utworzone dla każdego podmiotu repozytorium dokumentów finansowych do którego będą składane sprawozdania finansowe oraz wszystkie dokumenty dotyczące podsumowania ubiegłego roku obrotowego.