Bezpłatne dane z KRS

Od 2018 roku istnieje możliwość pozyskania informacji o spółkach oraz funkcjonujących podmiotach i przedsiębiorstwach. Nowelizacja ustawy o zmianie ustawy o KRS oraz niektórych innych ustaw przewiduje wprowadzenie wielu zmian regulujących …