Bezpłatne dane z KRS

Od 2018 roku istnieje możliwość pozyskania informacji o spółkach oraz funkcjonujących podmiotach i przedsiębiorstwach. Nowelizacja ustawy o zmianie ustawy o KRS oraz niektórych innych ustaw przewiduje wprowadzenie wielu zmian regulujących …

Krajowy Rejestr Sądowy

Krajowy Rejestr Sądowy jest rejestrem publicznym, dzięki któremu możemy uzyskać informacje o każdym przedsiębiorcy, który obowiązkowo podlega wpisowi do tego rejestru. KRS działa w Polsce od 2001 roku zastępując tym …