Umowa agencyjna

Umowa agencyjna to stałe zobowiązanie agenta do stałego pośredniczenia przy zawieraniu umów z klientami (na rzecz dającego zlecenie, lub w jego imieniu).
Umowa agencyjna może zostać zawarta przez przedsiębiorców, czyli osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub osoby prawne.
Umowa agencyjna, tak jak umowa o dzieło, ma zawsze charakter odpłatny.

Umowa może zostać zawarta na czas określony lub nieokreślony.
Podczas rozwiązywania umowy obowiązuje okres wypowiedzenia.

W wypadku niewywiązywania się przez jedną ze stron ze swoich obowiązków istnieje możliwość rozwiązania umowy, bez zachowania okresów wypowiedzenia.
Wynagrodzenie agenta to prowizja.

Istotną wadą jest zakaz konkurencji stałego pośredniczenia przy zawieraniu umów z klientami (na rzecz dającego zlecenie, lub w jego imieniu.

 

Siedziba w prestiżowej lokalizacji – dowiedz się więcej!