Umowa agencyjna

Umowa agencyjna to stałe zobowiązanie agenta do stałego pośredniczenia przy zawieraniu umów z klientami (na rzecz dającego zlecenie, lub w jego imieniu). Umowa agencyjna może zostać zawarta przez przedsiębiorców, czyli …