Krajowy Rejestr Sądowy

Krajowy Rejestr Sądowy jest rejestrem publicznym, dzięki któremu możemy uzyskać informacje o każdym przedsiębiorcy, który obowiązkowo podlega wpisowi do tego rejestru.

KRS działa w Polsce od 2001 roku zastępując tym rejestr handlowy. Prowadzony jest przez Ministerstwo Sprawiedliwości oraz wybrane sądy rejonowe.

Krajowy Rejestr Sądowy oprócz rejestru przedsiębiorców składa się również z rejestru dłużników niewypłacalnych, a także rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

KRS pełni dwie funkcje – legalizacyjną oraz informacyjną. Pierwsza z nich polega na tym, że dopiero wpis do rejestru pozwala na dokonywanie dalszych czynności prawnych, natomiast funkcja informacyjna polega na tym, że KRS stanowi ogólnopolską bazę danych o podmiotach gospodarczych.