Zawieszenie działalności

Zdarza się, że wspólnicy spółki decydują się na zawieszenie działalności. Często powodem jest nadmiar obowiązków, co sprawia, że przedsiębiorcy nie radzą sobie z prowadzeniem firmy. Co zrobić, aby zawiesić działalność?

Prawo do zawieszenia działalności ma przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników, czyli nie nawiązał z nimi stosunku pracy.
Podstawowym krokiem do zawieszenia działalności gospodarczej jest złożenie wniosku od wpis do CEIDG. Przedsiębiorcy cenią sobie czas nawet w takiej kwestii, więc najlepszym rozwiązaniem jest zawieszenie działalności za pośrednictwem internetu.

Firma może zostać zawieszona na maksimum 24 miesiące.

Przedsiębiorca nie ma możliwości wykonywania działalności w trakcie zawieszenia.
Nie może on także osiągać przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.