Umowa wynajmu wirtualnego biura

Zastanawiasz się nad wynajmem e-biura? Wiesz jak wiele korzyści może przynieść Ci wirtualne biuro? Nie czekaj, tylko podpisz umowę! Podpisując umowę, indywidualnie dobierasz warunki współpracy, w oparciu o przygotowane pakiety usług dla Klientów. Przed podpisaniem umowy warto dokładnie zapoznać się z jej treścią, aby nie było żadnych niejasności.

Umowa o wynajem wirtualnego biura powinna być zawarta w formie pisemnej, ale nie jest wymagane sporządzenie jej w formie aktu notarialnego.

Jakie elementy powinna zawierać umowa?
1) Data zawarcia umowy.
2) Przedstawienie stron umowy i podanie wszystkich koniecznych danych.
3) Oświadczenie usługodawcy o posiadaniu na własność nieruchomości, której adres jest przedmiotem umowy.
4) Wyrażenie zgody na posługiwanie się adresem nieruchomości będącej przedmiotem umowy przez usługobiorcę.
5) Określenie usług, które mają być wykonywane w ramach wynajmu wirtualnego adresu.
6) Częstotliwość regulowania opłat za wynajem.
7) Okres umowy pomiędzy stronami.
8) Zastrzeżenie sytuacji, w których umowa może zostać rozwiązana przed terminem jej zakończenia.
9) Podpisy przedstawicieli umowy.

Pamiętaj, że w przypadku pytań lub wątpliwości możesz poprosić przedstawiciela e-biura o wyjaśnienie lub skontaktować się ze swoim prawnikiem.