Spółki osobowe, a kapitałowe

Spółka jest formą prawną funkcjonowania przedsiębiorstw w Poslce. Podmioty te dzielą się na spółki osobowe (spółki jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne) oraz spółki kapitałowe (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjne). Spółki …