Aktywa w przedsiębiorstwie

Aktywa są to kontrolowane przez firmę zasoby majątkowe o określonej wartości, które powstały w wyniku przeszłych zdarzeń i w przyszłości spowodują wpływ określonych korzyści ekonomicznych do firm. Aktywa dzieli się …