Krajowy Rejestr Sądowy

Krajowy Rejestr Sądowy jest rejestrem publicznym, dzięki któremu możemy uzyskać informacje o każdym przedsiębiorcy, który obowiązkowo podlega wpisowi do tego rejestru. KRS działa w Polsce od 2001 roku zastępując tym …