Czym jest kapitał spekulacyjny?

Kapitał spekulacyjny jest kapitałem inwestorów, którzy nastawieni są na krótkoterminowe lokowanie swoich funduszy w aktywa, które mogą przynieść ponadprzeciętny zysk. Spekulacja polega tutaj na tym, że formułowane są oczekiwania dotyczące …