Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (w skrócie sp. z o.o.) stanowi jedną z prawnych form prowadzenia firmy. Podmiot ten charakteryzuje się przede wszystkim ograniczoną odpowiedzialnością wspólników za zobowiązania zaciągane przez spółkę. Posiada własną osobowość prawną w związku z czym jest odrębnym podmiotem zarówno pod względem majątkowym, jak i organizacyjnym.

Zasady jej funkcjonowania reguluje Kodeks Spółek Handlowych.

Mimo, iż spółka z o.o. jest jak sama jej nazwa wskazuje spółką, może być prowadzona przez jedną osobę bez wspólników. Z tego powodu często traktowana jest jako alternatywa dla jednoosobowej działalności gospodarczej.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może zostać założona przez każdego za wyjątkiem innej jednoosobowej spółki z o.o., a także w każdym prawnie dopuszczalnym celu. Ograniczeń nie ma także w kwestii obcokrajowców, którzy dany podmiot mogą założyć na takich samych zasadach, jak polscy obywatele bez względu na kraj swojego pochodzenia.

Spółka z o.o. wymaga wniesienia wkładów na pokrycie kapitału zakładowego w wysokości 5 tysięcy złotych. Jest to minimum bez którego spółka nie zostanie zarejestrowana. Nie ma maksymalnej granicy kapitału zakładowego.

Aby spółka z o.o. została utworzona konieczne jest sporządzenie jej umowy. Obowiązkowo musi mieć ona formę aktu notarialnego.

Spółka z o.o. to jeden z nielicznych podmiotów, który można założyć za pomocą Internetu. Taki typ rejestracji nazywany jest trybem S24. Dzięki internetowej rejestracji naszą spółkę założyć możemy już w zaledwie jedną dobę.