Rejestracja spółki z o.o. w wirtualnym biurze

Wiele spółek zwłaszcza tych niewielkich w początkowej fazie swojej działalności rozważa skorzystanie z usług wirtualnego biura, wskazując go nie tylko jako adres rejestrowy spółki, ale także jako miejsce prowadzenia działalności.

Idealnym momentem dla zawarcia umowy pomiędzy e-biurem, a spółką jest okres między zawarciem umowy spółki z o.o., a złożeniem wniosku o jej wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Za przedmiot działalności biura zazwyczaj ujmuje się bieżącą obsługę korespondencji i umożliwianie posługiwania się adresem biura.

Na etapie rejestracji spółki pod adresem wirtualnego biura możemy napotkać pewne problemy. Wynikają one jednak bezpośrednio z niezrozumienia przez sądy i rejestry faktu, iż siedziba spółki nie musi stanowić faktycznego miejsca funkcjonowania organu zarządczego spółki.

Korzystanie z usług wirtualnego biura jest w pełni legalne, co podkreślił Naczelny Sąd Administracyjny!

Pamiętaj, że w umowie pomiędzy spółką, a wirtualnym biurem powinna zostać zamieszczona klauzula pozwalająca spółce z o.o. posługiwać się adresem biura jako adresem rejestrowym i korespondencyjnym.