Rejestracja online nie tylko dla spółki z o.o.!

O zalecie spółki z o.o. jaką jest jej internetowa rejestracja wie wiele osób. Do pewnego czasu tylko ta forma spółek handlowych mogła w tak szybki i prosty sposób zostać zarejestrowana. W obecnej chwili jest znacznie lepiej, lecz jeszcze nie idealnie. Do grona spółek rejestrowanych za pomocą Internetu dołączyły spółka jawna i komandytowa, czyli również popularne formy przedsiębiorstw.

Zmiany te chociaż cieszą, nie są do końca takie świetne. Wciąż nie można rejestrować spółki akcyjnej, komandytowo-akcyjnej i partnerskiej przez Internet. Powoduje to, że osoby je zakładające muszą osobiście udawać się do notariusza, w celu sporządzenia umowy oraz do KRS, aby dopełnić wszelkich obowiązków rejestracyjnych. Inaczej jest, gdy spółkę rejestruje się online. Wystarczy zalogować się do systemu na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, a następnie dokonać rejestracji z wykorzystaniem wzorca umowy i wniosków w formie elektronicznej. To wszystko sprawia, że proces jest znacznie łatwiejszy i szybszy.

Czy warto rejestrować spółkę przez internet? Pewnie, że tak!