Pasywa w przedsiębiorstwie

Pasywa to źródła pochodzenia majątku przedsiębiorstwa. Dzielą się na kapitały (fundusze) własne oraz kapitały (fundusze) obce. Istotne jest, aby aktywa zgadzały się z sumą pasywów. Pozwala to kontrolować sytuację, że …