Spółka

Decydując się na założenie firmy, przedsiębiorcy zazwyczaj postanawiają poprowadzić ją w formie spółki. Spółka stanowi związek dwóch bądź większej ilości osób działających dla wspólnego celu. Jej działalność oparta jest na statucie bądź umowie.

W Polsce wyróżnia się następujące rodzaje spółek:
I Spółki cywilne, których funkcjonowanie reguluje Kodeks Cywilny.
II Spółki handlowe, których funkcjonowanie reguluje Kodeks Spółek Handlowych.
1. Spółki osobowe:
– spółka jawna,
– spółka partnerska,
– spółka komandytowa,
– spółka komandytowo-akcyjna.
2. Spółki kapitałowe:
– spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
– spółka akcyjna.
III Spółki europejskie:
– spółka europejska,
– europejskie zgrupowanie inwestorów gospodarczych.

Założenie spółki niestety wiąże się z koniecznością dopełnienia licznych formalności w związku z czym wielu potencjalnych przedsiębiorców decyduje się na zakup gotowej spółki, czyli jednostki, która przeszła już pełną rejestrację i może natychmiast poprowadzić pod sobą działalność gospodarczą. Zakup spółki ogranicza formalności do minimum, czyli odwiedzenia notariusza i podpisania należytych dokumentów.