O Organizacji Pracodawców

Organizacja pracodawców jest niezależnie działającym, samorządnym związkiem pracodawców, którego celem jest obrona interesów oraz praw wobec:
– związków zawodowych
– organów władzy i administracji

Powstaje on z mocy uchwały o jego założeniu. Warunkiem jest, aby była ona podjęta przez co najmniej 10 pracodawców.
Istotna po założeniu organizacji pracodawców jest uchwała statutu oraz wybór komitetu założycielskiego liczącego co najmniej 3 osoby.

Obowiązkowym elementem jest również rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Związki mają prawo m.in. uczestniczenia w sporach zbiorowych oraz zawierania układów zbiorowych pracy, uczestniczenia w obradach Komisji Trójstronnej, opiniowania projektów aktów prawnych.

 

Dowiedz się czym jest kapitał spekulacyjny