Tag Archives : zawieszenie firmy

Zawieszenie działalności

Zdarza się, że wspólnicy spółki decydują się na zawieszenie działalności. Często powodem jest nadmiar obowiązków, co sprawia, że przedsiębiorcy nie radzą sobie z prowadzeniem firmy. Co zrobić, aby zawiesić działalność? Prawo do zawieszenia działalności ma przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników, czyli nie nawiązał z nimi stosunku pracy. Podstawowym krokiem do zawieszenia działalności gospodarczej jest złożenie