Tag Archives : spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (w skrócie sp. z o.o.) stanowi jedną z prawnych form prowadzenia firmy. Podmiot ten charakteryzuje się przede wszystkim ograniczoną odpowiedzialnością wspólników za zobowiązania zaciągane przez spółkę. Posiada własną osobowość prawną w związku z czym jest odrębnym podmiotem zarówno pod względem majątkowym, jak i organizacyjnym. Zasady jej funkcjonowania reguluje Kodeks Spółek Handlowych.