Tag Archives : spółka kapitałowa

Spółki osobowe, a kapitałowe

Spółka jest formą prawną funkcjonowania przedsiębiorstw w Poslce. Podmioty te dzielą się na spółki osobowe (spółki jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne) oraz spółki kapitałowe (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjne). Spółki osobowe to spółki prawa handlowego, które we własnym imieniu nabywają nieruchomości, prawa rzeczowe oraz inne zobowiązania. Mogą też pozywać i być pozwane oraz prowadzić przedsiębiorstwo