Tag Archives : siedziba spółki

Siedziba spółki w prestiżowej lokalizacji

Określenie siedziby spółki jest niezbędne w celu rejestracji danego podmiotu. Siedziba spółki definiowana jest jako “siedziba osoby prawnej, w której siedzibę ma jej organ zarządzający”. Bardzo istotne jest rozróżnienie siedziby spółki od jej adresu, który musi być bardzo konkretny a więc zawierać ulicę oraz numer budynku lub lokalu. Siedziba spółki ma ogromne znaczenie podczas prowadzenia