Tag Archives : prowadzenie firmy

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (w skrócie sp. z o.o.) stanowi jedną z prawnych form prowadzenia firmy. Podmiot ten charakteryzuje się przede wszystkim ograniczoną odpowiedzialnością wspólników za zobowiązania zaciągane przez spółkę. Posiada własną osobowość prawną w związku z czym jest odrębnym podmiotem zarówno pod względem majątkowym, jak i organizacyjnym. Zasady jej funkcjonowania reguluje Kodeks Spółek Handlowych.

Zawieszenie działalności

Zdarza się, że wspólnicy spółki decydują się na zawieszenie działalności. Często powodem jest nadmiar obowiązków, co sprawia, że przedsiębiorcy nie radzą sobie z prowadzeniem firmy. Co zrobić, aby zawiesić działalność? Prawo do zawieszenia działalności ma przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników, czyli nie nawiązał z nimi stosunku pracy. Podstawowym krokiem do zawieszenia działalności gospodarczej jest złożenie

Porady prawne przy zakładaniu spółki

Zakładanie spółki to proces problematyczny, długi i bardzo żmudny. Związany jest z obowiązkiem uzupełnienia wielu deklaracji, wniosków i formularzy, a następnie złożeniem ich do odpowiednich instytucji. Jednak, aby uniknąć tych obowiązków wiele osób decyduje się na zakup gotowej spółki. Pozwala ona ominąć cały proces rejestracyjny, ograniczając wszelkie formalności do niezbędnego minimum, którym jest podpisanie umowy