All posts by admin

Rejestracja spółki z o.o. w wirtualnym biurze

Wiele spółek zwłaszcza tych niewielkich w początkowej fazie swojej działalności rozważa skorzystanie z usług wirtualnego biura, wskazując go nie tylko jako adres rejestrowy spółki, ale także jako miejsce prowadzenia działalności. Idealnym momentem dla zawarcia umowy pomiędzy e-biurem, a spółką jest okres między zawarciem umowy spółki z o.o., a złożeniem wniosku o jej wpis do Krajowego

Spółka

Decydując się na założenie firmy, przedsiębiorcy zazwyczaj postanawiają poprowadzić ją w formie spółki. Spółka stanowi związek dwóch bądź większej ilości osób działających dla wspólnego celu. Jej działalność oparta jest na statucie bądź umowie. W Polsce wyróżnia się następujące rodzaje spółek: I Spółki cywilne, których funkcjonowanie reguluje Kodeks Cywilny. II Spółki handlowe, których funkcjonowanie reguluje Kodeks

Wirtualne biuro, a archiwum firmy

Korzystanie z oferty wirtualnego biura opiera się zwykle na zindywidualizowanej umowie, w której są ustalone konkretne usługi, które zostały kompleksowo dopasowane do potrzeb naszego podmiotu gospodarczego. Mogą one obejmować odbieranie telefonów, przesyłanie korespondencji firmowej, czy wynajem sali konferencyjnej. Jednak bycie przedsiębiorcom wiąże się również z obowiązkiem gromadzenia dokumentacji firmowej przez określony czas. Jeśli nie masz

Aktywa w przedsiębiorstwie

Aktywa są to kontrolowane przez firmę zasoby majątkowe o określonej wartości, które powstały w wyniku przeszłych zdarzeń i w przyszłości spowodują wpływ określonych korzyści ekonomicznych do firm. Aktywa dzieli się na dwie grupy, ze względu na okres ich realizacji. Aktywa trwałe od nietrwałych różni termin realizacji. W przypadku trwałych wynosi on więcej niż 12 miesięcy,

Podróż służbowa

Powszechną praktyką w prowadzeniu działalności gospodarczej jest podróż służbowa. Nic w tym dziwnego, ponieważ praktycznie każdy przedsiębiorca stara się utrzymać relacje z kontrahentami zarówno krajowymi oraz pochodzącymi z innych krajów. Aby zaliczyć wydatki podczas prowadzenia działalności gospodarczej do kosztów przedsiębiorstwa konieczne jest udokumentowanie wszelkich wydatków poniesionych podczas odbywania podróży służbowej. Jednym z takich dokumentów może

Usługa wirtualnego biura

Usługa wirtualnego biura stała się ostatnio bardzo popularna. Wiele przedsiębiorców decyduje się z niej korzystać, gdyż przynosi ona znaczne obniżenie kosztów prowadzenia firmy. Usługa ta jest bardzo korzystna. Firma, która nie musi mieć własnej siedziby do wykonywania usług i tak przy rejestracji potrzebuje adresu firmy. Wirtualne biura udostępniają prestiżowy adres, który jest wielu firmom bardzo

Kto może skorzystać z wirtualnego biura?

Ciężko określić w jakich branżach usługa wirtualnego biura sprawdzi się najlepiej. Zazwyczaj na skorzystanie z usług e-biur decydują się firmy, których działalność opiera się na pośrednictwie, handlu, czy też projektowaniu na zamówienie. Przeważnie są to zatem firmy, których działalność ma charakter mobilny, a więc nie potrzebują własnego biura, aby móc realizować zlecenia. Z usług wirtualnych

E-adres dla spółki

Siedziba spółki jest miejscowością, w której znajduje się zarząd danego przedsiębiorstwa. Oczywiście mogą to być np. Warszawa, Kraków, Wrocław, itp.. Jednak każdy przedsiębiorca z pewnością zdaje sobie sprawę z tego, że taka lokalizacja jest bardzo kosztowna. Wybór siedziby oraz adresu spółki jest bardzo istotny już na samym początku zakładania działalności gospodarczej. Wielu przedsiębiorców ma problem

Pasywa w przedsiębiorstwie

Pasywa to źródła pochodzenia majątku przedsiębiorstwa. Dzielą się na kapitały (fundusze) własne oraz kapitały (fundusze) obce. Istotne jest, aby aktywa zgadzały się z sumą pasywów. Pozwala to kontrolować sytuację, że aktywa miały swoje źródło pochodzenia w pasywach – mowa o równowadze finansowej. Czynniki wpływające na podział pasywów: – źródło pochodzenia; – fakt, czy pozostają trwale

Czym jest kapitał spekulacyjny?

Kapitał spekulacyjny jest kapitałem inwestorów, którzy nastawieni są na krótkoterminowe lokowanie swoich funduszy w aktywa, które mogą przynieść ponadprzeciętny zysk. Spekulacja polega tutaj na tym, że formułowane są oczekiwania dotyczące przyszłych zmian cen w wybranych instrumentach finansowych przy jednoczesnej akceptacji ponadprzeciętnego ryzyka. Kapitał najczęściej lokowany jest w instrumenty pochodne, które umożliwiają stosowanie dźwigni finansowej. Przy